Literatuurlijst ‘Het uiterste der zee’

Niet in het boek vermelde overige titels:

Bakker, Meile, Knikkeren in spertijd (Middelstum, 2015)

Banga, Frans E., Appingedam stad in Fivelingo (Groningen, 1996)

Beintema, Albert, De grutto (Amsterdam 2015)

Bekenkamp, Hein, Groningen toen (Groningen, 1981)

Berg, Antje van den, Geart Jabiks (Leeuwarden 2013)

Boiten, Lies, Groningers op weg naar de moderne tijd (Groningen, 1988)

Boltendal, R, De Heeren en de anderen (Leeuwarden, 1984)

Boom, John.H., Parijs Couleur Locale (Boom, 2010)

Bottema, Jaap, Ze waren onder ons (Delfzijl, 1980)

Both, Nico de, Het Groninger politiekorps in de Tweede Wereldoorlog (Assen 2013)

Brinks, Monique, Het scholtenhuis 1940-1945, deel 1 (Bedum, 2009)

Broere, Piet, De Nachtmerrie 1940-1945 (Groningen, 1985)

Camphuysen, Kees, De zilvermeeuw (Amsterdam, 2018)

Czech, Danuta, Auschwitz Chronicle (New York, 1989)

Doesburg, Tjalling, Ontsloten huis (Katwijk, 1914)

Domela Nieuwenhuis Nyegaard, ds Jan, Liever dood dan slaaf (Groningen, 2011)

Eisenga-de Groot, Tjitske, Tjitske’s deiboek (Gorredijk, 2014)

Feenstra, Wiebe, Oorlogsherinneringen 1940-1945 (Lemmer, spanvis.nl)

Friedrich, Willem, De laatste strohalm (Gorredijk, 2009)

Gedenkboek 1917-1967, RHBS Appingedam (Appingedam, 1967)

Gelder, Johan van, De papieren oorlog (Groningen, 1997)

Gelder, Johan van, Levie: de oudste en de laatste (Groningen, 1996)

Gemeentelijk 5 mei comité Groningen, Sporen van strijd 1945 1995 (Groningen, 1995)

Gemeentelijk 5 mei comité Groningen, Sporen van strijd 1945 2000 (Groningen, 2000)

Gemeentelijk 5 mei comité Groningen, Thank you Canada (Groningen, 1990)

Groot, Corrie de , Een in de was een in de kast een aan de bast (Bedum, 2002)

Groningen in vuur en puin (Groningen, 1945)

Hamming, Tineke, Bouwen op goed fundament (Appingedam, 1990)

Hasselt, Ron van, De oorlog van mijn vader (Bedum, 2012)

Henstra, Klaas, Duivelbanners en wonderdokters in de Wouden (Leeuwarden, 2007)

Hofman, Beno, Groningen ten Noorden van het Noorderplantsoen (Bedum, 1997)

Hofman, Beno, De Schildersbuurt West-End (Groningen, 2000)

Hoor, Peter ten, De Groninger blaarkop (Groningen, 2002)

Heikens, Meinart, Honderd jaar harddraverij- en renvereniging Groningen (Groningen 1986)

Huizinga, M.H. , Maple Leaf Up (Groningen, 1980)

Huizinga, M.H, Vier dagen in april (Groningen, 1999)

Hulspas, Marcel, Tussen waarheid en waanzin (Breda, 2002)

Jong, Hans de, 175 jaar Nut Gorredijk (Gorredijk, 1990)

Kamphuis, J.B., De Groninger Warmbloedfokkerij (Doetinchem)

Knottnerus, Otto.S., Natte voeten, vette klei (Bedum 2008)

Klaver, Imke, Herinneringen van een friese landarbeider (Nijmegen, 1974)

Knol, Koos, Het leven van Kornelis Jacobus Lameris (Warffum, 2017)

Kornaat, Klaas, 150 jaar produktie en verkoop van kleding in Nederland (De Bilt, 1992)

Kraak, Jan, Hak, pak en zak (Assen, 2013)

Kooi, Piet, Ezinge, Ijkpunt in de archeologie (Groningen, 2014)

Kousman, Bart, Zomer 1945. Feest en onrust in Groningen (Bedum, 2005)

Kubbenga, Anton en Hoef, Kees van der, Helpman 1245-1990 (Haren, 1991)

Leenninga en Westra, En toch staat de Martini (1945)

Linden, T.G. van der, Joods Zandvoort (Zoetermeer, 2014)

Meijer, J, De zoon van een gazzan (Amsterdam,1976)

Ommen Kloeke, van W.K.J.J, De bevrijding van Groningen (Assen, 1945)

Oosterbaan, D.K., Van Afsluitdijk tot Lauwers (Het Bildt 1989)

Oostra, Jolt, Het water droeg ons naar de welvaart (Heerenveen, 2002)

Otten, Jeroen, De oerknal, de hersenen en Henk Feldmeijer (Nijemegen 2005)

Paassen, W.J.C. van, Textielwaren (Groningen, 1943)

Plattel-Berben, Cissie, Bevrijdingsbloesem (Arnhem, 1997)

Plinsinga, Jan, Ober aannemen! De Groninger horeca van toen

Ploeg, Kees van der, Damster Stedelijk Harmonie Orkest (Bedum, 1990)

Quispel, Yvonne,  Zij waren onze buren (Termunten 2017)

Reenders, Anja, Versteende welvaart (Gorredijk, 2007)

Reest, Rudolf van, Het verloren vaderland (Baarn, 1939)

Rochat, prof.dr. G.F. , Oogheelkunde voor den algemeenen arts (’s Gravenhage 1928)

Rust-Dijkema, E, Zeeheldenbuurt Westerhaven in Groningen (Bedum, 1990)

Sanders, Elise, Over herkenning en behandeling van borstkanker (Amsterdam, 1925)

Scholma, Martin, Appingedam ’40-’45 (Bedum, 1981)

Smedes, J.J., Rond Veenborg en Hooghout (Hoogezand-Sappemeer, 1984)

Spahr van der Hoek, De Vlecke Gorredyck (Leeuwarden, 2000)

Spreenger. Klaas, Een wereld die veranderde (Groningen, 1998)

Straten, Hans van, Hendrik Nicolaas Werkman (Epe, 1962)

Tammeling, Bart, Thank you, Canada (Groningen, 1990)

Tolman, Rinke, De Kievit (Baarn, 1977)

Veen, Douwe, Schetsen uit het Oostgroninger veen (Groningen, 1988)

Vegter, J, Van Bakjeknapper tot Turbodiesel (Bedum, 2014)

Venema, Adriaan, De Ploeg 1918-1930 (Baarn, 1978)

Vlis, Ingrid van der, Doorgeven. Het verhaal van een Gronings verzetsgezin (Bedum, 2014)

Vries, René S de. Joodse Groningers. Een mozaïek (Haren, 2012)

Werkman, Fie, Herinneringen aan mijn vader (Groningen, 1994)

Werkman, H.N., Brieven 1940-1945 (Amsterdam, 1968)

Witte, Truus de, Op een onbekende plaats begraven  (Leeuwarden, 2009)

Wolff, J.A. Gehavende stad (Groningen 1946)

Woude, Siem van der, Joods leven in Friesland (Gorredijk, 2010)

Wyers, Suzette, Als ik wil kan ik duiken (Amsterdam 1995)

Zweerde, H van der, Toen ik nog jong was (Meppel, 1977)