Een presentatie om van te dromen

Soms, in de dagen dat het schrijven aan ‘Het uiterste der zee’ niet vorderde bedacht ik achter de schrijftafel hoe we het boek zouden presenteren. Om iets te hebben om naar uit te kijken. Het werd een presentatie om van te dromen. Met een stralende Sara Kirby-Nieweg die het eerste exemplaar in ontvangst nam in […]

Wat Rembrandt heeft gehoord

Hoe klonk het Nederlands van Rembrandt? In welke bewoordingen onderhandelde hij met Marten en Oopjen over het te ontvangen honorarium voor de huwelijksportretten. Lieten die later, na de voltooiing, toen de doeken werden afgeleverd, iets van hun bewondering blijken? Op welke toon, in het staccato van de tevreden koper? Onderkende het jonge paar de genialiteit […]