To Our Fathers in Distress

Now ends the day Now sets the sun Mijn moeder vermoedde het al veel langer voordat wij er van wisten. Geregeld denk ik aan de blik in haar ogen, in de periode voordat het vonnis werd uitgesproken. En daarna, hoe ze langzaam van ons weggleed. Een deel van die herinneringen verwerkte ik in mijn boek […]

Wat Rembrandt heeft gehoord

Hoe klonk het Nederlands van Rembrandt? In welke bewoordingen onderhandelde hij met Marten en Oopjen over het te ontvangen honorarium voor de huwelijksportretten. Lieten die later, na de voltooiing, toen de doeken werden afgeleverd, iets van hun bewondering blijken? Op welke toon, in het staccato van de tevreden koper? Onderkende het jonge paar de genialiteit […]

Fluisterend dromen

Steeds meer mensen, met name jongeren, hebben geen idee hebben hoe een orgel klinkt laat staan hoe het er uitziet. Ik maakte er een item over en kreeg veel reacties. Dat het een lastig, somber instrument is. Maar vooral veel links en lofzangen op het instrument. “Het orgel, de koning der instrumenten” schrijft  Anjo de […]