TEKENARES VAN MONTPARNASSE

Edith Auerbach (1899-1994)

Op een vlooienmarkt in Parijs doet een Nederlandse kunsthandelaar een bijzondere ontdekking. In een stalletje ziet hij een fascinerend doek hangen. Het wijst hem de weg naar bijna tweeduizend tekeningen en schilderijen. Pauline Broekema onderzocht het leven van de joodse kunstenares achter de collectie. Het werd een onvergetelijke, spannende en emotionerende zoektocht naar het leven van Edith Auerbach.

Pauline schreef:
Het boek ‘Tekenares van Montparnasse’ (Arbeiderspers).
De biografische schets bij de expositie Contre l’Oubli (Museum Belvédère)

Keulen

Edith Auerbach wordt op 11 maart 1899 geboren in Keulen. Ze komt uit een vooruitstrevend liberaal joods gezin.
Haar vader Benjamin Auerbach (Wald 1855 – New York 1940) is een geziene arts en directeur van het befaamde joodse ziekenhuis in Keulen. Das Israelitischen Asyls für Kranke und Altersschwache.
Haar moeder Ida Auerbach-Kohn (Bennisch 1869 -New York 1942) is lerares en maatschappelijk werkster.

Edith heeft nog een jongere zuster, Lisbeth (Keulen 1900-New York 1977), die internist wordt.

Edith droomt van een carrière als tekenaar en schilder, maar haar vader wil dat ze eerst gaat studeren. Ze kiest voor kunstgeschiedenis en studeert van1918-1923 in München, Keulen en Bonn.

Voor ze zich aan de kunst wijdt, zal ze zich nog bekwamen in een ambacht. Van 1923-1924 volgt ze een opleiding aan de Staatliche Keramische Fachschule in Höhr bij Koblenz. Daarna heeft ze korte tijd de leiding over een keramiek studio in München.

Hôtel des Terrasses

In 1926 vestigt ze zich in Parijs, huurt een kamer in Hotel des Terrasses aan de Rue de la Glacière waar meer kunstenaars langere tijd wonen. Het zijn alleen maar mannen, onder wie de Duitse schilder Hans Reichel, de Hongaarse fotograaf Brassaï, de Hongaarse tekenaar Gyula Zilzer, de Amerikaanse journalist Alfred Perlès en de Franse auteur Raymond Queneau.
Een regelmatige passant is de Amerikaanse schrijver Henry Miller.

De cafés

Edith Auerbach wordt vaste bezoeker van de befaamde kunstenaarscafés van Montparnasse, zoals café du Dôme, Le Select, La Coupole, La Rotonde en La Closerie des Lilas.

In haar beginjaren in Parijs verdient ze de kost vooral met illustreren, zoals bij een artikel voor de Kölnische Illustrierte over café du Dôme. Ze tekent het café bij avond en een bezoeker, de Joods-Russische beeldhouwer en graficus Moisje Kogan.

De café portretten

Het illustreren is het begin van een uniek project. Edith Auerbach maakt jarenlang honderden schetsen van de gasten van haar stamcafés. Veel bezoekers zijn dan al beroemd of nog bezig naam te maken.
Auerbach tekent onder anderen:
de kunstenaars Kees van Dongen, Chaïm Soutine, Tsuguharu Foujita, Émile-Antoine Bourdelle, Lajos Tihanyi, Hans Reichel, Moisej Kogan, Emery Kelen.
De fotografen Brassaï en André Kertész, de schrijver Henry Miller, de kunsthandelaren Alfred Flechtheim en Chil Aronson, het model Kiki de Montparnasse, de architect Ernö Goldfinger, de politicus Charles Rappoport
.
En talloze, tot nu toe, anonieme bezoekers.

Tentoonstellingen

Edith Auerbach behoort tot de duizenden kunstenaars die tijdens het interbellum in Parijs neerstrijken. Ondanks de grote concurrentie slaagt ze er goed in zich te handhaven in een door mannen gedomineerde wereld. Ze maakt werkreizen naar ondermeer Zuid-Frankrijk, Spanje, Marokko, Palestina, Ibiza en Mallorca en krijgt langzamerhand meer bekendheid.

Ze neemt deel aan tentoonstellingen, zoals de expositie Les Vingt-Deux, in Galerie Bonaparte, waaraan ook Suzanne Valadon mee doet.

Opkomst nazi’s

De opkomst van de nazi’s laat zich halverwege de jaren dertig ook in Parijs steeds sterker voelen. In 1937 neemt Auerbach deel aan een expositie waarvan de opbrengst gaat naar -veelal joodse- vluchtelingen uit Duitsland. Haar zus Lisbeth emigreert kort na 1933 naar de Verenigde Staten. Haar ouders volgen in 1939 en voegen zich na een verblijf in Londen in 1940 bij hun dochter in New York.

Edith blijft in Parijs en poogt Frans staatsburger te worden, wat haar niet lukt. ‘Omdat ik een vrouw ben,’ klaagt ze volgens het dagboek van haar achternicht, de Oostenrijkse kunsthistorica Erica Tietze.

Vélodrome d’Hiver

Als de Duitsers in mei 1940 Parijs naderen wordt Edith slachtoffer van een relatief onbekende gebeurtenis, een zwarte bladzijde uit de Franse geschiedenis. Op last van het militair gezag in Parijs moeten alle mannen en vrouwen boven de 17 jaar, met een Duitse nationaliteit of achtergrond, zich melden. Ze zijn ongewenst en worden “Les Indésirables” genoemd.

De vrouwen moeten op 15 mei 1940 naar het Vélodrome d’Hiver. Edith geeft gevolg aan de oproep. Wie niet komt zal van huis worden gehaald, zo is aangekondigd.

In het wielerstadion treft ze onder de tweeduizend vrouwen de schrijfster en filosofe Hanna Ahrendt, de fotografe Maria Eisner en de filmster Dita Parlo. Er zitten veel vrouwen bij die eerder uit Duitsland zijn gevlucht omdat ze joods zijn of vanwege hun politieke achtergrond.

Gurs

Vijf dagen later gaan de vrouwen op transport naar kamp Gurs bij de Pyreneeën. De barakkenstad is in 1939 gebouwd voor de duizenden vluchtelingen uit Spanje die na de overwinning van Franco de grens overkwamen.

Veel gevangenen in Gurs slagen erin om in de zomer van 1940 papieren te regelen om naar Engeland of Amerika te vertrekken. Onder hen is Hanna Ahrendt. Dat lukt Edith niet.

Na een gematigd regime wordt in Gurs de invloed van de nazi’s steeds sterker voelbaar.
Eind oktober 1940 raakt het kamp overbevolkt door de komst van zesenhalf duizend joden uit Saarland, Baden en de Palts.

De leefomstandigheden worden erbarmelijk, besmettelijke ziekten breken uit en er sterven dagelijks mensen.
Pedagoge en politiek vluchteling Hanna Schramm ziet hoe Auerbach lijdt onder het kampleven. Als ze als barakoudste van de kampleiding iemand mag kiezen om buiten het kamp eten te kopen gunt ze Edith, in de hoop die uit haar isolement te halen, dit kortdurende privilege.
Ediths verblijf wordt eveneens verlicht door Elsbeth Kasser en Elisabeth Eidenbenz, twee vrijwilligers van een Zwitserse Hulporganisatie. Voor hen maakt ze tekeningen die nu deel uitmaken van de collectie-Kasser in het Archiv für Zeitgeschichte in Zürich.

Deportaties

Aan het ondanks de ontberingen relatief veilige bestaan in Gurs komt in augustus 1942 een einde. Op 6 augustus 1942 worden achthonderd joodse gevangenen eerst naar Drancy en vandaar naar Auschwitz gevoerd. Daarna volgen tot maart 1943 nog vijf transporten.

Edith blijft gespaard voor deportatie, maar kan de spanning niet meer aan. Ze gaat er mentaal aan onderdoor. Ze draagt een mes bij zich. En bijt op een keer letterlijk van zich af.
Begin 1943 wordt ze overgebracht naar een inrichting in Toulouse. Na haar herstel neemt men haar op in een ziekenhuis in die stad. Met hulp van artsen duikt ze vervolgens onder op het platteland en werkt dan in de huishouding en helpt bij de wijnoogst.

Contre l’Oubli

Na de bevrijding van Parijs keert Edith Auerbach in de nazomer van 1944 terug. Ze woont in een atelier-appartement in de middeleeuwse en schilderachtige Rue Visconti, een van de smalste straten van Parijs.

Ze schildert en tekent haar oorlogservaringen van zich af. De tijd van stillevens, vergezichten en portretten is voorbij. De schilderijen die ze maakt tonen zielloze figuren achter prikkeldraad. De weerslag van haar jaren in Gurs. Met dat werk strijdt ze tegen ‘het vergeten’: Contre l’Oubli.

Tot ze ook daar, vermoedelijk eind jaren veertig, mee stopt en zich op de journalistiek toelegt. Ze schrijft tot in de jaren zestig regelmatig voor het Duitse tijdschrift Weltkunst.

Edith zal haar ouders niet meer terugzien. In juni 1940 zijn ze in New York aangekomen. Enkele maanden later, op 18 november 1940 overlijdt Benjamin Auerbach.

Kohn-Kerry

In augustus 1942 sterft ook Ida Auerbach-Kohn in Amerika. Het land waar in 2004 de democraat John Kerry een gooi doet naar het Amerikaanse presidentschap. Hij is de kleinzoon van Fritz , de broer van Ida, die zijn naam van Kohn in Kerry veranderde.

27 mei 1994

Edith Auerbach overlijdt in Parijs op 27 mei 1994. Ze wordt begraven op dinsdag 31 mei 1994 op de Cimetière parisien de Thiais, de op een na grootste begraafplaats van Parijs. De grafrechten waren voor tien jaar afgekocht. Haar graf is geruimd.

De collectie

Eind jaren negentig ontdekt de Nederlandse kunsthandelaar Guus Maris op een Parijse vlooienmarkt een deel van het werk van Edith Auerbach. Hij koopt het, met steun van collega Willem Kerseboom. Het is aan de Nederlandse kunstverzamelaar Michiel Levit te danken dat die collectie in zijn geheel behouden bleef en niet uiteen viel. Hij verwierf de schilderijen en tekeningen en kocht ook het later ontdekte werk.

Een keuze van de tekeningen en schilderijen van Edith Auerbach is met het monumentale werk van Frank Lisser te zien op de tentoonstelling Contre l’Oubli.

Catalogus

Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus met de geëxposeerde tekeningen en schilderijen van Edith Auerbach. Met daarin van Han Steenbruggen een kunsthistorische duiding en een verhaal van Pauline Broekema die intensief onderzoek deed naar Auerbach en tevens schreef: “Tekenares van Montparnasse. Het eigenzinnige kunstenaarsleven van Edith Auerbach” (De Arbeiderspers, 2020)

 

EDITH AUERBACH AUS KÖLN (1899-1994)

Ein niederländischer Kunsthändler macht auf einem Flohmarkt in Paris eine besondere Entdeckung. Er sieht eine faszinierende Leinwand in einem Stall hängen. Es zeigt ihm den Weg zu fast zweitausend Zeichnungen und Gemälden. Pauline Broekema untersuchte das Leben der jüdischen Künstlerin hinter der Sammlung. Es wurde eine unvergessliche, aufregende und emotionale Suche nach dem Leben von Edith Auerbach.
Pauline schrieb:
Das Buch “Tekenares van Montparnasse” (Arbeiderspers).
Die biografische Skizze für die Ausstellung Contre l’Oubli (Museum Belvédère, Oranjewoud, Niederlände)

Köln

Edith Auerbach wurde am 11. März 1899 in Köln geboren. Sie stammt aus einer fortschrittlichen liberalen jüdischen Familie. Ihr Vater Benjamin Auerbach (Wald 1855 – New York 1940) ist ein bekannter Arzt und Direktor des berühmten jüdischen Krankenhauses in Köln. Das Israelitischen Asyl für Kranke und Altersschwache. Ihre Mutter Ida Auerbach-Kohn (Bennisch 1869 – New York 1942) ist Lehrerin und Sozialarbeiterin.

Edith hat eine jüngere Schwester, Lisbeth (Köln 1900-New York 1977), die Internistin wird.

Edith träumt von einer Karriere als Zeichnerin und Malerin, aber ihr Vater möchte, dass sie zuerst studiert. Sie entscheidet sich für Kunstgeschichte und studiert von 1918 bis 1923 in München, Köln und Bonn. Bevor sie sich der Kunst widmet, wird sie ein Handwerk beherrschen. Von 1923 bis 1924 studierte sie an der Staatlichen Keramikfachschule in Höhr bei Koblenz. Danach leitete sie kurz ein Keramikstudio in München.

Hôtel des Terrasses

1926 lässt sie sich in Paris nieder und mietet ein Zimmer im Hotel des Terrasses in der Rue de la Glacière, wo mehr Künstler für längere Zeit leben. Es sind nur Männer, darunter der deutsche Maler Hans Reichel, der ungarische Fotograf Brassaï, der ungarische Zeichner Gyula Zilzer, der amerikanische Journalist Alfred Perlès und der französische Autor Raymond Queneau.

Ein regelmäßiger Passant ist der amerikanische Schriftsteller Henry Miller.

Die Cafés

Edith Auerbach besucht regelmäßig die berühmten Künstlercafés von Montparnasse wie Le Dôme, Le Select, La Coupole, La Rotonde und La Closerie des Lilas. In ihren frühen Jahren in Paris verdiente sie ihren Lebensunterhalt hauptsächlich mit Illustrationen, beispielsweise mit einem Artikel für die Kölnische Illustrierte über das Café du Dôme. Abends zeichnet sie das Café und ein Besucher, der jüdisch-russische Bildhauer und Grafiker Moisje Kogan.

Die Cafe-Porträts

Illustrieren ist der Beginn eines einzigartigen Projekts. Edith Auerbach macht seit Jahren Hunderte von Skizzen der Gäste ihrer Lieblingsbars. Viele Besucher sind bereits berühmt oder machen sich noch einen Namen. Auerbach zeichnet unter anderem: Kees van Dongen, Chaim Soutine, Tsuguharu Foujita, Émile-Antoine Bourdelle, Lajos Tihanyi, Hans Reichel, Moisej Kogan und Emery Kelen. Die Fotografen Brassaï und André Kertész, der Schriftsteller Henry Miller, die Kunsthändler Alfred Flechtheim und Chil Aronson, das Model Kiki de Montparnasse, der Architekt Ernö Goldfinger, der Politiker Charles Rappoport. Und bisher unzählige anonyme Besucher.

Ausstellungen

Edith Auerbach ist eine der Tausenden von Künstlern die sich während des Interbellums in Paris niederlassen. Trotz des harten Wettbewerbs gelingt es Edith, sich in einer von Männern dominierten Welt zu behaupten. Sie unternimmt Arbeitsreisen in Länder wie Südfrankreich, Spanien, Marokko, Palästina, Ibiza und Mallorca und wird allmählich bekannter. Sie nimmt an Ausstellungen wie der Ausstellung Les Vingt-Deux in der Galerie Bonaparte teil, an der auch Suzanne Valadon teilnimmt.

Entstehung der Nazis

Der Aufstieg der Nazis ist Mitte der 1930er Jahre auch in Paris zu spüren. Auerbach nimmt 1937 an einer Ausstellung teil, deren Erlös – überwiegend jüdischen – Flüchtlingen aus Deutschland zugute kommt. Ihre Schwester Lisbeth wanderte kurz nach 1933 in die USA aus. Ihre Eltern folgen 1939 und schließen sich nach einem Aufenthalt in London 1940 ihrer Tochter in New York an.

Edith bleibt in Paris und versucht, französische Staatsbürgerin zu werden, was ihr nicht gelingt. “Weil ich eine Frau bin”, beklagt sie sich laut Tagebuch ihrer zweiten Cousine, der österreichischen Kunsthistorikerin Erica Tietze.

Vélodrome d’Hiver

Als sich die Deutschen im Mai 1940 Paris näherten, fiel Edith einem relativ unbekannten Ereignis zum Opfer, einer schwarzen Seite aus der französischen Geschichte. Auf Anordnung der Militärbehörde in Paris müssen sich alle Männer und Frauen über 17 Jahre mit deutscher Staatsangehörigkeit oder deutschem Hintergrund melden. Sie sind unerwünscht und werden “Les Indésirables” genannt. Die Frauen müssen am 15. Mai 1940 zum Vélodrome d’Hiver gehen. Edith antwortet auf den Anruf. Diejenigen, die nicht kommen, werden von zu Hause weggebracht, wurde angekündigt. Im Radsportstadion trifft sie unter zweitausend Frauen die Schriftstellerin und Philosophin Hanna Ahrendt, die Fotografin Maria Eisner und den Filmstar Dita Parlo. Es gibt viele Frauen, die zuvor aus Deutschland geflohen sind, weil sie Jüdin sind oder weil sie einen politischen Hintergrund haben.

Gurs

Fünf Tage später werden die Frauen in das Lager Gurs in der Nähe der Pyrenäen gebracht. Die Kasernenstadt wurde 1939 für Tausende von Flüchtlingen aus Spanien erbaut, die nach Francos Sieg die Grenze überquerten. Vielen Gefangenen in Gurs gelingt es, im Sommer 1940 Papiere für die Abreise nach England oder Amerika zu arrangieren. Unter ihnen ist Hanna Ahrendt. Edith gelingt es nicht. Nach einem gemäßigten Regime wird der Einfluss der Nazis in Gurs immer deutlicher.

Ende Oktober 1940 war das Lager durch die Ankunft von sechstausend Juden aus dem Saarland, Baden und der Pfalz überfüllt. Die Lebensbedingungen werden miserabel, Infektionskrankheiten brechen aus und Menschen sterben jeden Tag. Die Pädagogin und politische Flüchtling Hanna Schramm sieht, wie Auerbach unter dem Lagerleben leidet. Als Baracken-Seniorin der Lagerleitung gibt sie Edith diese Hoffnung für kurze Zeit, wenn sie jemanden auswählen darf, der außerhalb des Lagers Lebensmittel kauft, in der Hoffnung, sie aus ihrer Isolation herauszuholen.

Ediths Aufenthalt wird auch von Elsbeth Kasser und Elisabeth Eidenbenz beleuchtet, zwei Freiwilligen einer Schweizerischen Hilfsorganisation. Für sie fertigt sie Zeichnungen an, die heute Teil der Kasser-Sammlung im Archiv für Zeitgeschichte in Zürich sind.

Deportationen

Die relativ ‘sichere’ Existenz in Gurs endete  im August 1942. Am 6. August 1942 wurden zunächst 800 jüdische Gefangene nach Drancy und von dort nach Auschwitz gebracht. Dann folgten bis März 1943 fünf weitere Transporte. Edith wird für die Deportation verschont, kann aber die Spannung nicht mehr bewältigen. Sie leidet geistig. Sie trägt ein Messer.

Anfang 1943 wird sie in eine Einrichtung in Toulouse versetzt. Nach ihrer Genesung wird sie in ein Krankenhaus in dieser Stadt eingeliefert. Mit Hilfe von Ärzten versteckt sie sich auf dem Land, arbeitet dann im Haushalt und hilft bei der Ernte.

Contre l’Oubli

Nach der Befreiung von Paris kehrt Edith Auerbach im Spätsommer 1944 zurück. Sie lebt in einem Studio-Apartment in der mittelalterlichen und malerischen Rue Visconti, einer der engsten Straßen von Paris. Sie malt und schöpft ihre Kriegserfahrungen. Die Zeit der Stillleben, Ausblicke und Porträts ist vorbei. Die Bilder, die sie macht, zeigen seelenlose Figuren hinter Stacheldraht. Die Auswirkungen ihrer Jahre in Gurs. Mit dieser Arbeit kämpft sie gegen das “Vergessen”: Contre l’Oubli. Bis sie auch dort anhält, wahrscheinlich Ende der 1940er Jahre, und sich auf Journalismus konzentriert. Bis in die sechziger Jahre schreibt sie regelmäßig für die deutsche Zeitschrift Weltkunst. Edith wird ihre Eltern nicht wiedersehen. Sie kamen im Juni 1940 in New York an. Einige Monate später, am 18. November 1940, stirbt Benjamin Auerbach.

Kohn-Kerry

Im August 1942 starb auch Ida Auerbach-Kohn in Amerika. Das Land, in dem John Kerry, ein Demokrat der in 2004 ein Angebot für die US-Präsidentschaft abgibt. Er ist der Enkel von Fritz, dem Bruder von Ida, der seinen Namen von Kohn in Kerry geändert hat.

27. Mai 1994

Edith Auerbach stirbt am 27. Mai 1994 in Paris. Sie wurde am Dienstag, den 31. Mai 1994 auf dem Cimetière parisien de Thiais, dem zweitgrößten Friedhof in Paris, beigesetzt. Die Bestattungsrechte wurden für zehn Jahre aufgekauft. Ihr Grab wurde geräumt.

Die Sammlung

In den späten 1990er Jahren entdeckte der niederländische Kunsthändler Guus Maris einen Teil von Edith Auerbachs Arbeiten auf einem Pariser Flohmarkt. Er kauft es mit Unterstützung von Kollege Willem Kerseboom. Es ist dem niederländischen Kunstsammler Michiel Levit zu verdanken, dass diese Sammlung als Ganzes erhalten blieb und nicht auseinanderfiel. Er erwarb die Gemälde und Zeichnungen und kaufte auch das später entdeckte Werk.

Eine Auswahl von Edith Auerbachs Zeichnungen und Gemälden ist mit dem monumentalen Werk von Frank Lisser in der Ausstellung Contre l’Oubli zu sehen.

Katalog

Mit der Ausstellung erscheint ein Katalog mit den ausgestellten Zeichnungen und Gemälden von Edith Auerbach. Darunter eine kunsthistorische Interpretation von Han Steenbruggen und eine Geschichte von Pauline Broekema, die intensiv über Auerbach recherchierte und auch schrieb: “Tekenares van Montparnasse. Het eigenzinnige kunstenaarsleven van Edith Auerbach” (De Arbeiderspers, 2020)